Dosen


 

No. Nama Dosen Tetap  

NIP**

Tgl. Lahir Jabatan Akademik*** Gelar Akademik Pendidikan S1, S2, S3  dan Asal PT* Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
 
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Dr. Rina Budi Satiyarti, S. Si., M. Si.*** 19830107 200501 2 005 07 Oktober 1983 Lektor Dr., S.Si., M.Si. Univ. Ahmad Yani              ITB                          IPA
2 Dr. Eko Kuswanto, S.Si., M. Si. *** 19750514 200801 1 009 14 Mei 1975 Lektor Dr., S.Si., M.Si. UNILA                       IPB

ITB

Biologi
3 Dr. Bambang Sri Anggoro, S. Pd., M.Pd. *** 19840228 200501 1 004 28 Februari 1984 Lektor Dr., S.Pd., M.Pd. UNILA                      UNS                         UPI MIPA
4 Drs. Agus Jatmiko, M.Pd.*** 19620823 199903 1 001 23 Agustus 1962 Lektor Kepala Drs., M.Pd. UNILA

UNJ

Ilmu Pendidikan
5 Dwijowati Asih Saputri, S.Si., M. Si. *** 19720211 199903 2 002 11 Februari 1972 Lektor S.Si., M.Si. UNILA                      ITB Biologi
6 Nurhaida Widiani, S.Si., M. Biotech.*** 19840519 201101 2 007 19 Mei 1984 Lektor S.Si., M.Biotech. UNILA                      UGM                              Biologi
7 Supriyadi, S.Pd., M.Pd.*** 19871222 201503 1 005 22 Desember 1987 Asisten Ahli

 

S.Pd., M.Pd. UNILA                       UPI Pendidikan Biologi
8 Laila Puspita, S.Pd., M. Pd.*** 19871219 201503 2 004  19 Desember 1987 Asisten Ahli

 

S.Pd., M.Pd. UNILA                       UNS Pendidikan Biologi
9 Marlina Kamelia, S.Si., M. Sc.***  19810314 201503 2 001 14 Maret 1981 Asisten Ahli

 

S.Si.,

M.Sc.

UNILA                    UGM Biologi
10 Yessy Velina, S.Pd., M.Si. *** 19870201 201503 2 003 01 Febuari 1987 Asisten Ahli S.Pd,

M.Si

UNSRI

IPB

Biologi
11 Nukhbatul Bidayati Haka, S.Pd., M. Pd.   07 September 1987 Asisten Ahli

 

S.Pd., M.Pd. UNILA                       UPI Pendidikan Biologi
12 Gres Maretta, S.Si., M. Si.   09 Maret 1985  Asisten Ahli

 

S.Si.,

M. Si.

UNILA                 IPB Biologi
13 Indarto, S.Si., M.Sc.   18 September 1987 Asisten Ahli

 

S.Si.,

M.Sc.

UNILA                    UGM IPA
14 Akbar Handoko, S.Pd., M.Pd.   09 Oktober 1985

 

Asisten Ahli

 

S.Pd., M.Pd. UNILA                    UNS Pendidikan Biologi
15 Suci Wulan Pawhestri, S.Si., M.Si   29 Maret 1990

 

Asisten Ahli

 

S.Si.,

M. Si.

 

UNILA                    UNDIP Biologi
16 Ovi Prasetya Winandari, S.Si., M.Si   28 Oktober 1989

 

Asisten Ahli

 

S.Si.,

M. Si.

 

UNILA                 IPB

 

Biologi
17 Fatimatuzzahra, S.Pd., M.Sc.   23 Agustus 1989

 

Asisten Ahli

 

S. Pd., M.Sc.

 

UNILA                    UGM Biologi
18 Aulia Novitasari, S.Pd., M.Pd   04 November 1991 Asisten Ahli

 

S.Pd., M.Pd. UNILA                    UNS Pendidikan Biologi